TEMA: EUROPA

Kärlväxtfloran har alltid haft en stark koppling till människan och otaliga är de arter som vi dagligen använder till föda, till prydnad , som ingår i läkemedel eller som vi utnyttjar på annat sätt.

Den svenska kärlväxtfloran inräknar ca 2200 inhemska och naturaliserade arter. Ett stort antal växtarter har dock under det senaste seklet minskat eller rent av försvunnit från landet. Rödlistade kärlväxter i Sverige -Artfakta ger den hittills mest fullständiga bild av alla de arter som tagits upp på den svenska rödlistan. I de två volymerna presenteras var och en av de 445 rödlistade arterna med en kort beskrivning, aktuell utbredning och status, ekologi, hot och lämpliga åtgärder. Dessutom finns litteraturreferenser för den som vill fördjupa sig ytterligare. För varje art finns också en detaljerad utbredningskarta med aktuella och historiska växtlokaler i Sverige. Boken har kommit till tack vara hundratals botanisters arbete med att samla in uppgifter och rapportera in sina fynd till ArtDatabanken. Detta har bl a skett inom det floraväktarprogram som i mer än 10 års tid finansierats av Värdsnaturfonden WWF. De båda volymerna kostar tillsammans 300 kr.

Aronsson, M. (red.) 1999. Rödlistade kärlväxter i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 875 sidor. Beställs från: SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala; e-post: publikationstjanst@service.slu.se