Collage av tre bilder med närbilder på trädgrenar och blomma.
Vårtbjörk, Gråal och ängsklocka. Foto: Gunnar Björndahl.
Foto: Gunnar Björndahl
TEMA: "ARTJAKT"Nu finns en webbsida med interaktiva och nedladdningsbara nycklar. Det är Svenska Botaniska Föreningen i samarbete med Torbjörn Tyler som sett till att man nu kan få hjälp i lite klurigare fall av artbestämning.

Det började med ett projekt under namnet ”Den botaniska skattkammaren” för några år sedan, startat av Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler. Efter Thomas bortgång 2020 blev materialet otillgängligt, och under 2021 har Svenska botaniska föreningen arbetat med att återskapa detta tillsammans med Torbjörn Tyler.

Idén är ursprungligen brittisk, där man har så kallade ”The plant crib”, en stor uppsättning med botaniska nycklar för att underlätta identifiering av växter, särskilt när det gäller problematiska och svåra grupper. De svenska botaniska nycklarna är också just till för att hjälpa botanister att bestämma arter där inte floran räcker till. Till exempel när det gäller växter som är svåra att skilja åt, så kan nycklarna erbjuda tips för att man ska kunna göra en säker bedömning vad det är man har framför sig.

De botaniska nycklarna är gjorda för Svenska botaniska föreningens medlemmar och andra botaniskt intresserade.

– De vänder sig till initierade botanister, till de som är ute och inventerar växter, till alla konsulter och liknande som behöver bestämningshjälp, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska botaniska föreningen. En botanisk nyckel är ett sätt att bestämma en växt, med hjälp av ett bestämningsschema som man följer genom olika val – stegvis kan man ta reda på vad det är man har framför sig och utesluta allt som det inte är. Det kan också innehålla en beskrivning av problematiken med att identifiera en växt, och möjliga lösningar för det.

– Man kan kalla det en hjälpreda för att ta reda på vilken växt man har, men man måste först veta vilken grupp eller släkte det handlar om, säger Mora. De botaniska nycklarna ska bli en del av den botanikportal som lanseras i början av april, av Svenska botaniska föreningen.

Besök webbsidan och börja upptäcka! Botaniskanycklar.se

Läs mer

Tickle, L. and E. von Essen (2020). ”The seven sins of hunting tourism.” Annals of Tourism Research 84: 102996.
Trophy Hunting by the Numbers: The European Union’s role in global trophy hunting Import and Export of CITES listed species between 2014 and 2018: https:// www.hsi.org/wp-content/ uploads/2021/06/ Trophy-hunting-numbers- eu-report.pdf
Lovelock, B. (2015). ”Consumptive and nonconsumptive tourism practices: The case of wildlife tourism”. The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. M. C. Hall, S. Gossling and D. Scott. New York, Routledge: 165-174. Simon, A. (2019). ”The competitive consumption and fetishism of wildlife trophies.” Journal of Consumer Culture 19(2): 151-168.