TEMA: FJÄLLFör tio år sedan togs de första stapplande stegen mot ett övervakningssystem som idag engagerar hundratals amatörbotanister och som innebär tillsyn av tusentals lokaler med Akut hotade och Sårbara växtarter.

Floraväktarverksamheten är ett WWF-projekt som startades 1987 på initiativ av Nils Dahlbeck och Torleif Ingelög. Syftet med projektet är att övervaka förekomster av de mest hotade växterna (huvudsakligen hotkategorierna Akut hotad och Sårbar) och förhindra att dessa försvinner. Arbetet utförs främst av ideella föreningar såsom lokala botaniska sällskap och landskapsfloraprojekt.

Metodiken är enkel och går i huvudsak ut på att aktuella lokaler besöks (normalt årligen); mängduppskattning görs och förändringar av växtplatsen och dess omgivning noteras. En viktig del i verksamheten är att kontakta och informera markägaren om förekomsten av den rödlistade arten.

Den enskilde floraväktaren lämnar sina uppgifter till en regionalt ansvarig person. Denne sammanställer rapporterna från sitt landskap/län och vidarebefordrar dessa till ArtDatabanken, varefter ersättning utgår till föreningen.

Floraväktaransvariga

Skåne: Kjell-Arne Olsson

Blekinge: Åke Widgren

Öland: Tommy Knutsson

Gotland: Elsa Bohus Jensen

Småland: Margareta Edqvist

Halland: Kjell Georgsson

Bohuslän (+ Gbg): Enar Sahlin

Västergötland: Anders Bohlin

Östergötland: Kjell Antonsson

Värmland: Per-Åke Lonnfors

Örebro län: Lars Löfgren

Sörmland: Lennart Karlén

Stockholms län: Jan Edelsjö

Uppsala län: Lars-Gunnar Bråvander

Västmanlands län: Einar Marklund

Dalarna: Lennart Bratt

Gästrikland: Birgitta Hellström

Hälsingland: Bengt Stridh

Jämtlands län: Bengt Petterson

Nationell koordinator: Mora Aronsson