TEMA: ROVDJUR

Den 28–29 november i fjol hölls på Kronovalls slott på Österlen i Skåne en workshop med titeln ”Maximal genetisk variation”. Mötet arrangerades av Programmet för odlad mångfald (POM) för att ta fram ett under-lag för arbetet med den förestående, riksomfattande inventeringen av kulturväxter som planeras att börja år 2002. Deltagare från 21 olika organisationer svarade för en bred uppslutning och mycket konstruktiva diskussioner.

Ytterligare information finns på programmets hemsida: www.genresurs.nu/mainnytt.html