TEMA: GODA EXEMPEL”Häng med oss mot en bättre framtid” sa reklamen som poppade upp när jag läste morgontidningen i mobilen. Och det är ju detta vi behöver. Att många ”hänger med” i arbetet med att bevara och hållbart använda mångfalden i naturen (arterna, ekosystemen, generna).

”Häng med oss mot en bättre framtid” sa reklamen som poppade upp när jag läste morgontidningen i mobilen. Och det är ju detta vi behöver. Att många ”hänger med” i arbetet med att bevara och hållbart använda mångfalden i naturen (arterna, ekosystemen, generna). På konferensen ”Folk och natur” den 11 februari, arrangerad av Miljödepartementet, diskuterade vi just vikten av att samtalen om biologisk mångfald, klimatet och andra frågor också är självklara delar i samtalen och i aktiviteterna att bygga det goda och rättvisa samhället. Att det inte bara handlar om hur vi undviker hot, risker och negativa effekter. Så hur kan arbetet med biodiversitet och klimat bli delar av arbetet med den goda framtiden, bli delar av lycka, framgång, identitet och utveckling för många? Miljöproblem är inte ju inte problem i miljön – de är samhällsproblem.

En viktig del i detta arbete är att det finns goda exempel på föregångare och vägar framåt – exempel som inspirerar, öppnar upp och ger nya perspektiv och alternativ. Temat för första numret av Biodiverse 2020 är just goda exempel, och de visar tydligt hur kultur och natur är intimt sammanbundna. Och när det gäller lösningar för en god framtid för biologisk mångfald och klimat, så är ”transformative change” samtalsfrågan på åtminstone den internationella politiska agendan. Det handlar om grundläggande förändringar av hur vi tänker och förhåller oss till naturen och de tjänster den ger, hur vi producerar och konsumerar samt organiserar oss i framtiden och där kulturen som förändrande kraft behöver vara en viktig del. Naturvårdssverige behöver fortsatt vara en viktig del av detta arbete, men ansvaret behöver delas av fler i samhället.

År 2020 har utropats som ett ”supernaturår” för att hejda förlusten av biologisk mångfald, på grund av alla de processer och möten som samtidigt kommer att genomföras (lyssna till exempel på specialprogrammet ”Trettondagsmorgon – supernaturåret”, i SR:s P1 från den 6 januari). Vi har bland annat i år FN:s och EU:s många möten om Konventionen om biologisk mångfald. Dessa stora övergripande policyprocesser sätter viktiga ramar men det är på den nationella, regionala och lokala nivån som de goda exemplen får sin konkretion.

Även för CBM är det ett superår – CBM fyller 25 år och vi är i en process att definiera ett akademiskt ämne som inkluderar CBM:s transdisciplinära forskning (tvärvetenskap och samverkan med samhället utanför akademin) och att lysa ut en professur. Och årets Mångfaldskonferens kommer ha ett helt nytt tema för CBM: Företagen och biologisk mångfald. Håll utkik på vår hemsida för kommande info!