TEMA: PEDAGOGIKNu har den tredje kullen av magisterstudenter examinerats. De har gått CBM:s internationella magisterprogram. Har målen uppnåtts? Har kunskapen stannat i hemländerna eller har studenterna gjort karriärer utomlands?

Sedan våren 1998 bedriver CBM ett tvåårigt magisterprogram i biologisk mångfald. Studenterna kommer från hela världen och tillbringar det första året med att läsa olika delkurser i Sverige. Exempel på delkurserna är: forskning, människan och naturen, bioprospektering, hållbart nyttjande och biologisk mångfald. Andra året är förlagt till studenternas hemländer där de utför enskilda forskningsprojekt som sedan redovisas i form av en avhandling. Projektens teman har hittills spänt över en mängd områden inom framför allt biologin och har givit en unik överblick av diversitetsfrågor världen över.

Kunskapsöverföring

Målet med utbildningen har inte bara varit att ge de enskilda studenterna en högre kompetens inom biodiversitetsfrågor utan främst att ge länderna i tredje världen större möjligheter att genomföra de åtgärder som beslutas inom Konventionen om biologisk mångfald. I exempelvis konventionens artiklar 12 och 13 står det bland annat att de rika länderna så långt som möjligt ska tillhandahålla utbildning åt utvecklingsländerna, utbildning i åtgärder för att identifiera, bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald.

Fortsatt utveckling

Målet är inte uppnått efter att magisterutbildningen är färdig utan meningen är att studenterna ska börja en forskarkarriär eller något annat kvalificerat arbete på universitet eller myndighet i sitt hemland. Därför kan det vara intressant att följa upp vad som hänt med de studenter som har tagit sin examen här på CBM. Hur har det då gått för dem?

Internationellt nätverk

Utbildningen har inte bara bidragit till studenternas egna karriärer inom forskning eller olika myndigheter utan har även bidragit till ett kunskapsutbyte genom det informationsnätverk mellan CBM och studenterna samt studenterna emellan som samtidigt skapats. Ett kontaktnät som kan visa sig vara värdefullt för alla parter. I oktober 2003 examinerades den tredje kullen studenter. Tidigare programomgångar har avslutats 1999 och 2001. Sammanlagt har 35 studenter hittills varit antagna. Vad studenterna har uträttat efter examen har varierat. Några har påbörjat doktorandutbildning medan andra återvänt till tidigare projekt på universitet eller myndighet.

Deshni Pillay

Deshni Pillay är en av den senaste kursens studenter och kommer från Sydafrika. Strax efter examen fick hon arbete på det nationella botaniska institutet i Sydafrika. Hon ingår i programmet för hotade arter med att ta fram artfaktaboken (the red data book) över sydafrikanska växter och att ge kommentarer till policy och lagstiftningen angående hotade och CITES-listade växtarter.

 

Kelvin Seh-Hwi Peh

Även Kelvin Seh-Hwi Peh kommer från den senaste kursen. Han kommer från Singapore och har redan fått jobb på Archbold Biological Station i Florida, USA. Han ska ingå i ett forskargrupp som tittar på habitatval hos Floridas snårskrika (Scrub-jay) på områdes- och landskapsnivå.

 

Mirutse Giday

Mirutse Giday är från Etiopien och tillhör den första kullen studenter som tog sin examen 1999. Mirutse har sedan dess jobbat med forskning och undervisning på institutet för patologisk biologi på universitetet i Addis Ababa. Sedan 2000 har han varit anställd som doktorand i botanik på institutionen för biologi vid universitetet i Addis Abeba. Tjänsten innebär en hel del undervisning i biologi, botanik och etnobiologi. Doktorandprojektet handlar om att dokumentera och analysera bevarandestatus och hotbild hos växtarter som används av tre olika etniska folkgrupper i sydvästra Etiopien.

 

Ruth Aguraiuja

Ruth Aguraiuja är från Estland och tillhör också första kullen. Hon har arbetat på botaniska trädgården i Tallinn men är sedan två år doktorand på institutet för botanik och ekologi vid universitetet i Tartu. Projektet handlar om populationsstrukturer och ekologi hos det utrotningshotade endemiska ormbunkssläktet Diellia.

 

Doungporn Tui Morakotkarn

Doungporn Tui Morakotkarn är från Thailand och tillhör den andra kullen som examinerades 2001. Hon har undervisat på institutionen för livsmedelsvetenskap vid universitetet i Siam, Thailand. Sedan september förra året har hon varit anställd som doktorand på det internationella centret för bioteknologi vid Osaka Universitet i Japan.

 

Smirnova Evguenia

Smirnova Evguenia är från Ryssland och var kursare med Doungporn. Hon har arbetet med forskning på institutet för polaralpin botanisk trädgård (PABGI) och på tekniska universitetet i Murmansk (MGTU) norra Ryssland. Fick ett stipendium och är idag doktorand på Universitetet i Abitibi-Temiscamingue i Quebec (UQAT) Kanada. Projektet handlar om effekterna av olika skogsbrand intensiteter på den sekundära successionen i boreal tallskog.