TEMA: NATURENS RÄTTIGHETERUnder hösten 2018 genomfördes en läsarundersökning bland Biodiverses läsare. 200 prenumeranter blev uppringda och fick svara på frågor om tidningens relevans, innehåll, distribution, utseende och mycket annat.

Vad tycker våra läsare om Biodiverse? Det här ville vi veta, för att kunna göra det vi gör ännu bättre. Sist det gjordes en läsarundersökning för Biodiverse var 2003, så det var hög tid.

Inledningsvis frågades det om läsarskarans sammansättning. Övervägande delen av våra läsare är män (67 %) och 60 år eller äldre.

En av de mest glädjande siffrorna som kom fram i undersökningen är att 97 % av de som känner till tidningen (vilket i sin tur var 97 % av de tillfrågade) uppger att de också brukar läsa tidningen. (Och de sex personer som inte läser tidningen hänvisar bland annat till tidsbrist.)

Kännedomen om att Biodiverse finns på webben hoppas vi kunna höja, från de 45 % som undersökningen visade. På sidan www.biodiverse.se finns samtliga hittills publicerade tidningar från 1996 fram till idag, både som PDF och som webbartiklar.

Vi bad läsarna ta ställning till hur de helst vill få Biodiverse. Drygt tre av fyra (77 %) vill fortsätta ha den som papperstidning. Medan 15 % vill ha den som ett nyhetsbrev i e-posten. Det är en del som hör av sig till oss med frågan om det går att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev, och det är något som skulle kunna kombineras med fortsatt papperstidningsutgivning. Det gör det inte i dagsläget, men den frågan ska vi titta närmare på under innevarande år.

I slutet av intervjun fick respondenterna lämna ett sammanfattande betyg på tidningen. 93 % lämnar ett betyg på den övre delen av den 6-gradiga skalan, 6 % på den nedre delen av skalan. Det gav ett medelbetyg på 4,8 av 6 möjliga.

Vad saknar våra läsare i tidningen då? I en öppen fråga undrade vi vad man vill läsa mer om. Ett av de mest återkommande förslagen är att tidningen skulle kunna innehålla fler goda exempel på hur andra har löst olika problem. Två andra återkommande förslag är att tidningen skulle kunna öka antalet internationella perspektiv eller skriva mer om forskning.

Läsarundersökningen bekräftade den känslan som vi här på CBM har, att Biodiverse är en uppskattad tidning av många som läser den. Men inget är ju så bra att det inte kan bli bättre. En återkommande åsikt är att tidningens layout borde förbättras. Något vi tar till oss och kommer försöka arbeta med.

Många lämnade positiva kommentarer och hälsningar till oss i redaktionen, och det tackar vi för!

Biodiverse

Biodiverse startades 1996 för att ”ge glimtar om forskning och andra aktiviteter och händelser som har betydelse för den biologiska mångfalden”. Det är ett av CBM:s viktiga uppdrag, att förmedla den forskning som finns tillgänglig till människor där den kan komma till nytta. Därför är prenumerationen gratis. Men vi vill gärna få veta mer om vad ni läsare tycker om tidningen. Så tycka till kan man göra när som helst! Skicka ett mejl till biodiverse@slu.se. Det når redaktören. Samma adress gäller om du vill börja prenumerera, ändra adress eller avsluta en prenumeration.