TEMA: BETESMARKER

Politiska styrmedel får allt större betydelse för den biologiska mångfalden i skogs- och jordbruket. Sådana styrmedel kan omfatta allt från olika slags restriktioner till miljöstöd och informatiion, men i praktiken har kanske indirekta styrmedel som skatter och mjölkkvoter större betydels. Vilka styrmedel är då bäst för olika slags miljöproblem? Hur formas långsiktigt effektiva styrmedel för biodiversiteten i ett samhälle vars teknik, priser, internationalisering och attityder förändras i snabb takt? Kursen utgår ifrån ekonomisk teori och statskunskap, men riktar sig till studenter med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig bakgrund. Kursen lämpar sig personer som är verksamma med naturvårdsfrågor på myndigheter o dyl.

Kursen omfattar två tillfällen i Uppsala: 15–16 nov och 6–8 dec 2004, samt en instuderingsuppgift i mellanperioden. Kursledare är Knut Per Hasund, Inst. för ekonomi, SLU. Kursen motsvarar 2 p på forskarutbildningen. Kursen ges på svenska. Anmälan senast 29 okt. För ytterligare info, kontakta j-o.helldin@slu.se.