Ledare: Politiska mål färdas i en omskapande samhällelig process

Krönika: Rebecka Le Moine

Några aktuella förkortningar

Ökade natursatsningar med regeringens budgetförslag

Foto på en naturbetesäng och en blommande Adam och Eva.

Naturvårdsverket: Biologisk mångfald behöver prioriteras i miljöarbetet

Illustration över aktörer och deras relationer

Aktörslandskapet - – sektorer, relationer, drivkrafter

Nytt ramverk för biologisk mångfald: Lång väg mot nya mål

Nya publikationer

Ansvaret för biologisk mångfald

Samhällsomställning krävs för att minska förlusten av biologisk mångfald

Ekonomisk tillväxt - viktigare än hållbar utveckling

Naturvårdsverket om årets licensjakt på varg

Går det att komma vidare i rovdjursfrågorna? Svaret är ja - om viljan finns

Bild på miljöministrar vid ett förhandlingsbord.

Utökat samarbete

Transforming Society to Reduce Biodiversity Loss