Ledare: Mindre ljus och mer upplysning behövs

Europa om natten sett från rymden. Kontinenterna urskiljs mot det mörkare havet, och ljuspunkter lyser upp där det är städer, tätorter och infrastruktur.

Förlusten av mörker

Ljusets biologi

Fladdermöss behöver ingen upplysning

Flygande insekter i belysning syns som gröna sträck mot en mörk himmel. Foto.

Insekter och ljusföroreningar

Extrem närbild på fågelhuvud med ögat i fokus.

Fåglar och ljus

Ändrat ljusspektrum kan minska de ekologiska effekterna

Åtgärder mot ljusföroreningar

Landsväg en mörk natt, upplyst av gatlyktor. Långt bort kommer en bil. Foto.

Mål och medel mot ljusföroreningar längs statliga vägar och järnvägar

Nacka kommun: Plan för belysning ger hållbara miljöer

Naturvårdshänsyn i riktlinjer för artificiell belysning i Tyskland

Ett lakan som spänts upp ute, ger ett grönt ljus i skenet av en ficklampa en mörk kväll. Foto.

Avgörande år för världen framöver

Spectrum dependent effects of Artificial Light At Night