Ledare: Vilken natur vill vi ha?

Goda intentioner som reser frågor

Svårigheten att översätta naturvärden

Flygbild över gruvområdet Mertainen, med nedhuggen skog och dagbrott. Foto.

Möjligheter och osäkerheter med ekologisk kompensation

Sandklädd brant ner mot ett vatten, med mycket grönska omkring. Foto.

Icke förhandlingsbara biotoper

Att värna det värdefulla - etik för ekologisk kompensation

Kor som betar på en strandäng vid en våtmark, med lövskogsbryn i bakgrunden. Foto.

Kompensation eller kapitulation? Ett lokalpolitiskt dilemma

Minskad biologisk mångfald kan orsaka nya sjukdomsutbrott

Less complex ecosystems and loss of biodiversity can lead to new outbreaks of disease

Gullviva, mandelblom, kattfot... Hur kan vi låta dem leva?

Artdatabanken informerar: Rödlistan visar mjlighet till förbättring

Kommentar: Om Lilla Attsjön

Notiser och nya publikationer

EU-projektet Farmer´s Pride. Om att bevara odlad mångfald in situ

Pandemin tryckte på pausknappen - vad händer nu på CBM?