Biodiverse är en tidskrift från SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år. Genom lättillgängliga artiklar skrivna av kunniga och väl insatta skribenter vill Biodiverse vara en plattform för kunskap och dialog, som också kan ge olika perspektiv genom att problematisera företeelser och komplexa frågeställningar. Biodiverse förmedlar viktig kunskap för att skapa förändring.

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) bedriver forskning, utrednings-och kommunikationsverksamhet om relationen mellan biologisk mångfald och samhälle. CBM kombinerar forskning inom naturvetenskap, humaniora, och samhällsvetenskap i ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för att förstå biologisk mångfald. CBM är en del av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Biodiverse är föreståndaren vid SLU Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer

Nora Adelsköld 1996-1997

Anna Burman 1997-2000

Anna Blomberg 2000-2001

Håkan Tunón 2002-2004

Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008

Mats Hellmark (vik.) 2010

Oloph Demker 2005-2012

Hanna Eliasson 2012-2014

Annika Borg 2014-

Utgivningsbevis

Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.

ISSN: 2002-3820

Biodiverseonline

År 2009 initierades ett projekt för att publicera innehållet i Biodiverse på webben i strukturerad form. Under 2010 gjordes en förstudie, och på våren 2011 beviljades Biodiverses redaktör pengar från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att utveckla projektet, som kallades Biodiverseonline. Internettidningen stod klar i oktober 2011.

Grunden för internetversionen är open source-publiceringsverktyget Word Press. För att passa Biodiverses behov utvecklades ett nytt tema som tillåter relationer mellan olika poster i databasen.

Projektledare var Oloph Demker, CBM. Utvecklingen gjordes av Daniel Söderström, Cybercom Group.

Lämna gärna synpunkter på webbsidan till redaktionen.

Trevlig läsning!