Ledare: Erfarenheter av kunskap

Bokomslag med ek omgiven av svampar, insekter och fjärilar. Illustration.

Kungligt träd härnäst i tronföljden

En man sitter vid ett ritbord och målar. Penslar och ett mikroskop på bordet. Foto.

CBM:s trädboksserie: Unik inblick i trädens liv

En person står på en lång och hög brygga i en fors, med en håv i handen. Foto.

Sametinget: Med fokus på kunskapstradition

Tio år i kunskapens tjänst

Stort mötesrum med människor som sitter kring ett långsmalt mötesbord med mikrofoner på bordet. Foto.

Traditionell kunskap, urfolk och lokala samhällen

Bild ur en video där man ser en äldre man sitta vid en slipsten och pröva eggen på en lie. Foto.

Att forska och undervisa om traditionellt hantverk och biologisk mångfald

Öppen mark i en sluttning omgiven av skog och i bakgrunden blånande berg. I förgrunden en grupp med fjällkor och ett par getter. Foto

Spåren av kunskap

Närbild på kor som sträcker sig mot fotografen. Foto.

Tjugo år med kulturreservatet Lillhärjåbygget

En ängssluttning ner mot vattnet. I förgrunden en fjällko och bakom den en grå timrad lada. Vid knuten står en person och blåser i en närverlur. Foto.

Fäbodkulturen – ett immateriellt kulturarv

Ett landskap med låg gräsmark och våtmark i förgrunden, skog bakom det och längst bort kullar. Foto.

Berättelser om vatten

Personer på en äng lägger upp hö på en hässja. Foto.

Krönika: Skötsel eller natursyn - vad är viktigast?

Två personer i en smal båt med en båtmotor. En av personerna håller i en slags pinne. Two persons in a narrow boat with a motor. One of them is holding some sort of stick in the hand. Photo.

Laxens liv – en fråga för olika kunskapstraditioner

Två personer i en smal båt med en båtmotor. En av personerna håller i en slags pinne. Two persons in a narrow boat with a motor. One of them is holding some sort of stick in the hand. Photo.

Indigenous and local knowledge in Atlantic salmon management

Hel och malen gurkmeja. Foto.

Tillträde till kunskap: Internationella krav på forskare

En föreläsningssal med sluttande gradäng, full med folk. Två personer står framme vid podiet. Foto.

Hur kan vi bli bättre? Om biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB