Ledare: Bra, men blir insatsen tillräcklig?

En rad glada människor på ett podium håller händerna och lyfter upp dem i en segergest. Foto.

Perspektiv från svenska delegationen: Vägen till ramverket – och framåt

En kvinna sitter vid ett podium.

FAKTA: Konventionen om biologisk mångfald

En sittgrupp kring en uppbygd fejk-eldstad under en skylt där det står Canada á la, at COP 15. Foto.

FAKTA: Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

En kvinna i förgrunden, vänd mot kameran och med munskydd, sitter vid ett långt bord, bakom henne flera andra människor. På väggen längst bak en stor upplyst skärm med text. Foto.

Bevara biologisk mångfald

Två personer i förgrunden, sitter i en stor sal med datorer framför sig vid bordet. Foto.

Hållbar användning

Rättvis nyttodelning en av hörnstenarna

Genetiska resurser – även digital information regleras

I ett stort rum med kala väggar, ett konferensbord i sluten fyrkant med ett sextiotal människor som sitter vid sina datorer. Foto.

Resursmobilisering och kapacitetsutveckling

En mycket stor plenisal, där människor sitter vid bord som står uppställda i rader. Stora skärmar i taket visar en person vid en talarstol. Foto.

Hänsyn till biodiversitet i hela samhället

En grupp människor står i midjehög vegetation i en sluttning i ett tropiskt land. Foto.

Deltagande och rättigheter

Planering, övervakning, rapportering och utvärdering

En stor grupp människor står uppställda och sträcker händerna i luften. Foto.

FAKTA: Nationellt genomförande av ramverket

En grupp människor vid ett bord tittar in i kameran och ler. Foto.

Sveriges genomförande av COP15-besluten

Två kvinnor vid ett podium. Den ena pratar i en mikrofon.

SLU Artdatabanken: Låt de goda intentionerna förverkligas

Närbild på en grupp människor utomhus, som har plakat i händerna. Foto.

WWF: Dags att vända kurvan

Närbild på en persn med munskydd som sitter vid ett bord med en mikrofon framför sig, och räcker upp sin ena hand. Foto.

SLU Centrum för biologisk mångfald: Sverige måste bidra till den globala räddningsplanen