Ledare: Jevon och jag - två pessimister?

En pil går från vänster snett upp till höger. Kring pilen olika energislag; landbaserad vind, befintlig kärnkraft, havsbaserad vind, ny kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme, solel, ny teknik.

Elektrifieringen av landskapet – plus och minus för biologisk mångfald

Undervattensbild med tång på en hård struktur. Foto.

Havsbaserad vindkraft. Förnybar energiproduktion och biologisk mångfald i samspel

Blomsteräng med rosa små blommor, solpaneler i bakgrunden. Foto.

Biologisk mångfald i solcellsparker – möjligheter och utmaningar

Stenar och döda trädstubbar i en vidsträckt plan. I bakgrunden blånande skogsbeklädda berg. Foto.

Vattenkraften – en miljöskuld som vi glömt?

Vattendirektivet

TEMA: DET ELEKTRIFIERADE LANDSKAPETFakta om vattendirektivet.

Reglering och biologisk mångfald i och intill vattendrag

En hög elledningsstolpe, med en rovfågel längst upp på stolpen. På ledningarna närmast stolpen är svart plaststruktur. foto.

Ledningsdöd för fåglar. Kollision med ledningar och strömgenomföring

Vindval fasas ut. Nya utmaningar kräver nya initiativ

Olika sidor med storkbon i kraftledningar

Flygbild över en grupp hus av betong av industrikaraktär. Alltså kärnkraftverk. Foto.

Är kärnkraften "naturens vän"?

En kraftledningsgata med uppvuxet gräs och enar, och buskage. En mängd blommor i gräsmarken. Foto.

Att gynna naturvärden i kraftledningsgator

En kraftledningsgata som går genom en skog. I kantzonerna är det lägre lövträd, betande djur, en damm och blommor. En familj står i förgrunden och tittar på en informationstavla.

Skogsfragmentering av kraftledningsgator

En bred kraftledningsgata med ängsmark och högt gräs. I centrum av bilden en hästdragen gräsklippare med två arbetshästar. Foto.

Röjningen avslöjade markens dolda hemlighet

Krönika: En omställning äger rum

Kartbild med olika lager, färger och rutnät. Illustration.

Notiser

Stork nests on a big powerline pylon.

Benefits and risks of white storks nesting on power lines