Ledare: Snåriga frågor om biologisk mångfald

Flygfoto över en spillvatten från en koppargruva. Aerial view of colorful red copper mining waste water in contrast with fresh green forest by drone. Foto.

Värdering av naturen och miljöbedömningar

Dimma över åkermark.

Vem ska planera för jordbruksmarken?

Hus i Paris.

Tätare städer för bevarade jordbrukslandskap

Jordhög framför hus.

Återställa jordbruksmark – mer kunskap behövs

Fjällandskapmed berg och sjö, en ensam ren. Foto.

Sten på sten - Ett forsknings- och förvaltningsperspektiv på kumulativa effekter med renskötsel som exempel

Krönika: När pusslet bryts sönder bit för bit

En person tittar ut från en helikopter över ett landskap med fjäll och stubbar. Personen ser ett landskap fullt med aktivitet och personer som bygger vindkraftverk, vattenkraftverk, sätter upp elledningar, bygger vägar och hus och gruvdrift. En räv och en björn vandrar runt. Mitt i bilden höjer sig en liten ö av mark där renskötare och renar balanserar på kanten medan en man hugger ned den sista granen med motorsåg från en teleskoplift.

Flera effekter som samverkar

En hög med trästockar. I änden av en av stockarna står en skylt med rubriken Faunadepå och en bild på en röd skalbagge. Foto.

Bristande uppföljning av ekologisk kompensation

Illustration över en process där bedömning av resiliens kan komma in son en del av miljöbeskrivningen. Illustration.

Bedömning av resiliens som en del av miljöbedömningen

Illustration over a process where assessment resilience is a part of Environment Impact Assessment.

Resilience Principles for Environmental Impact Assessment

Ett par vindkraftverk på en höjd, vy över vidsträckt landskap.

Hur artskydd tillvaratas i beslutsprocesser om vindkraft

Möjligheter och risker till havs