Phyllocnistis labyrinthella, aspsaftmal, utfälld.
Foto: Bild: Roland Johansson.
TEMA: BIOBRÄNSLE

Att hitta små fjärilar ute i naturen kan vara svårt. Genom att studera bladminor kan man lättare lista ut vilken art som varit i farten. Aspsaftmal gör mycket typiska bladminor. Larven minerar bladen på asp i slingrande gångar som påminner om snigelspår på bladen. Vid stora angrepp hela skogspartier med asp skifta i silvervita nyanser. Läs mer i den senaste volymen av Nationalnyckeln Fjärilar: Bornsmalar-rullvingemalar.

Bladmina på asp av Phyllocnistis labyrinthella.

Foto: Anders Björkerling.