TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) har upprättat ett register över alla befintliga raser, deras numerär och viktigaste egenskaper.

FAO arbetar också intensivt med att skapa ett globalt nätverk för att få i gång och backa upp de aktiva åtgärder för bevarande,  som varje land förbundit sig att vidtaga. Objektiva metoder för att hitta de ur genetisk synpunkt mest unika raserna ska tas fram.