Långskägg, Usnea longissima.
Foto: Björn Cederberg
TEMA: EUROPA

I Sydeuropa pågår idag ett intressant projekt vid namn ”Biodiversity of Mediterranean Lichens”. Det är ett samarbetsprojekt mellan olika universitet i Medelhavsområdet samt Österrike och Ukraina. Syftet är att göra artlistor från olika länder tillgängliga på Internet samt visa annan geografiskt och ekologisk information om lavar. Denna information kan utgöra ett värdefullt underlag till diskussioner om växtgeografiska problem, utbredningsmönster, endemism etc.

Det unika och intressanta med projektet är att data kan läggas in i databasen av många personer och att databasen inte är fix utan expanderar hela tiden. Konceptet kallas ”open ended” dvs oavslutad. Om ni t ex vill veta om laven långskägg finns i Medelhavsområdet går ni in på internet-adressen: http://biobase.kfunigraz.ac.at/medlichens.html och söker på ”Usnea longissima”.

Flera förtjänster

Konceptet ”open ended”-databas är mycket intressant och rymmer stora möjligheter i en tid då kunskap tillkommer i ett hastigt tempo och dessutom parallellt på flera håll i världen samtidigt. Databasen har åtminstone tre uppenbara förtjänster:

  1. Den är web-baserad och kan därför nås när och var som helst och av hur många personer som helst.
  2. Den uppdateras kontinuerligt och ger en aktuell bild av kunskapsläget – en levande, ständigt växande kunskapsbas.
  3. Databasen står och faller inte med en persons aktivitet utan bygger på att ett brett urval experter bidrar med information och att experterna kan avlösa varandra kontinuerligt.

Enda nackdelen med web-baserade bidrag är att informationen oftast inte har något akademiskt meriteringsvärde för de medverkande vilket något hämmar deltagandet. En del experter håller p g a detta inne med alla vetenskapliga rön tills de har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Fördelarna är däremot uppenbara och utgör bla en checklista på nätet så att man uppnår viss nomenklatorisk stabilitet runt om i Europa. Vissa länder och experter har av tradition fortsatt av använda namn och artkoncept som inte längre är accepterade i övriga delen av världen.