Anne Sverdrup-Thygeson

  • författare, professor i bevarandebiologi vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU)