Annika K Jägerbrand

  • universitetslektor i miljövetenskap, Halmstad Högskola, och forskningsledare på Calluna AB