David van der Spoel

  • professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Beräkningsbiologi och bioninformatik, Uppsala universitet
  • talesperson för föreningen skogen