Henrik Lerner

  • forskare vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola