Henrik Sjöman

  • forskare och lärare på SLU i Alnarp, samt vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård.