Hjalmar Croneborg

  • Tidigare anställd på artdatabanken slu, numera egenföretagare och bl.a. ordförande i sveriges mykologiska förening.