Jenny Högstedt

  • Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad