Joakim Boström

  • Ordförande i föreningen kustringen, sjökapten och lokal naturbrukare i Kalix skärgård