Katarina Eckerberg

  • Professor i statsvetenskap, Umeå universitet