Mari Källersjö

  • Göteborgs botaniska trädgård, ordf. i styrgruppen för GGBC