Regina Lindborg

  • landskapsekolog och professor i geografi med inriktning mot naturresurser, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet