Tim Hofmeester

  • forskare, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU. (Hub coordinator Umeå, vid SLU Urban Futures).