Tomas Lundmark

  • professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU