Redaktör:

Annika Borg, SLU Centrum för biologisk mångfald

Postadress:

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

E-post och webb:

biodiverse (a) slu.se

www.slu.se/cbm

Ansvarig utgivare:

Tuija Hilding-Rydevik, CBM
Tel: 018-67 27 68

Prenumeration:

Prenumeration på papperstidningen Biodiverse är gratis inom Sverige. Om du vill prenumerera, skicka dina uppgifter till e-postadressen ovan.