Coco Dedering

  • Antikvarie vid Kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen i Kalmar län