Georg Carlsson

  • universitetslektor i odlingssystemsekologi vid institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Alnarp