Ingrid Strid

  • forskare vid Institutionen för energi och teknik, SLU