Jan Terstad

  • Chef program naturtyper ArtDatabanken SLU
  • ämnesråd vid Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
  • Artdatabanken