Jesper Larsson

  • akademiforskare vid kvhaa, docent i agrarhistoria och biträdande universitetslektor vid SLU