Lena Bergström

  • marinbiolog, docent i ekologi vid institutionen för akvatiska resurser, SLU