Sverker Sörlin

  • Professor i miljöhistoria, Umeå universitet