TEMA: NATURVÅRDSKEDJANFör första gången finns en avnämarinriktad bok för naturvårdare i hela landet som på allvar lyfter in samhällsvetenskapens roll i naturvården.

”Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård” är ett nytt standardverk för svensk naturvård och presenterar en egen modell för effektiv naturvård som sätter naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering i sitt sammanhang. Boken sammanfattar modern naturvårdsforskning och drar slutsatser för svensk naturvård idag.

En av de största utmaningar som naturvården måste hantera är konflikter mellan olika intressen på samma mark. Naturvårdskedjans tvärvetenskapliga ansats, där biologisk kunskap länkas ihop med ekonomiska och sociologiska kunskapsdelar, är ett viktigt steg för att möta naturvårdsproblem som biologer inte kan lösa själva.

– Fungerande naturvård är mycket mer än bara biologisk forskning, det handlar bland annat om attityder och processer i samhället. Det kommer att behövas ännu mera tvärvetenskap i naturvårdsforskningen för att lösa frågor om ett hållbart samhälle, säger programchefen Urban Emanuelsson.

Över 40 forskare och naturvårdare har bidragit till innehållet i boken, som sammanfattar resultat från forskningsprogrammet Naturvårdskedjan. Boken beskriver programmets unika approach till effektiv naturvård, liksom fördjupningar av olika naturvårdsscenarier i stadslandskapet, jordbruksmark, skog, våtmarker och fjäll. En sammanfattande syntes sätter in hela programmet i ett konkret naturvårdssammanhang.

 

Läs ett smakprov på smakprov.se >>

Naturvårdskedjan

Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård
Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard & Johnny de Jong (red.) 2011
CBM:s skriftserie 48
Centrum för biologisk mångfald, 2011
416 sidor
ISBN: 978-91-89232-60-0
Ca pris: 300 kr