TEMA: BIOBRÄNSLE

Ett klimat som barkar åt pepparn och en biologisk mångfald på väg till slakt. Båda ska räddas till varje pris, men det verkar ibland som att det ena motverkar det andra. Förnybar energi i form av biobränsle tar ny mark i anspråk, och den varan är redan hårt uppbokad av livsmedelsodlingar, virkesproduktion, infrastruktur, städer och inte minst skyddade områden för biologisk mångfald. Resultatet blir ytterligare press på den redan trängda biologiska mångfalden och frågan är om inte ambitionen att rädda klimatet ibland gör mer skada än nytta. Det globala dilemma som en ändlig mängd odlingsbar landareal utgör kan göra pessimist av vilken naturälskare som helst. Karin Gerhardt kommenterar situationen här intill. Om man begränsar bilden till vår hemmaplan i Sverige, finns även här motsättningar mellan enskilda goda föresatser. Men det gäller som alltid att hitta vägar framåt.

Under Mångfaldskonferensen i Örebro i oktober diskuterar vi tillsammans med inbjudna forskare och branschaktiva hur utvecklingen av biobränslen kan gå hand i hand med bevarad biologisk mångfald. Utmaningarna är många, vilket bland andra Bengt Olsson och Frank Götmark belyser i sina artiklar. Men hänsyn inom de areella näringarna är inget nytt och knäckfrågan är hur ett hänsynsfullt uttag av biobränsle kan bli lönsamt. Vi kommer inte undan den företagsekonomiska verkligheten i vårt arbete med biologisk mångfald.

En helt annan glädjande nyhet är att Biodiverse nu finns i full skala på internet. Med hjälp av anslag från Formas har vi utvecklat en hemsida där alla publicerade artiklar i Biodiverse finns sökbara och organiserade efter nummer och författare. Internetpubliceringen innebär ingenting för pappersupplagan, som även i fortsättningen kommer att ges ut precis som vanligt. Tanken med internetpubliceringen är istället att göra äldre artiklar aktuella på nytt och att öka spridningen av hela tidskriften. Titta in på www.biodiverse.se för ett besök, och skicka gärna dina kommentarer till redaktionen. Vi hoppas att du uppskattar initiativet!