TEMA: MARIN MÅNGFALD

NarnaturbokenCBM:s och SNF:s efterlängtade gemensamma bokprojekt är nu slutfört. Närnaturboken tar med läsaren på en odyssé genom lokalparker, närskogar och stadsnära strövområden och pekar ut över tre hundra konkreta åtgärder för att förbättra biologisk mångfald i och nära tätorten. Nio principer för naturvård utgör stommen i denna rikt illustrerade och inspirerande bok.

Närnaturboken är idealisk för alla som arbetar med stadsplanering och naturvård, men också för lärare och utomhuspedagoger. Här finns också många nyttiga tips för hemmaträdgårdsoldaren.

Distribueras via

Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se