Björn Aldén

  • botaniker, tidigare vid göteborgs botaniska trädgård, medlem av den internationella nomenklaturkommittén bakom ICNCP, och initiativtagare till Skud