Linnea Oskarsson

  • genbankskurator i Nationella genbanken, Programmet för odlad mångfald