Olle Håstad

  • fil.dr. i zoo- ekologi, forskningssekreterare vid fakulteten för veterinär- medicin och husdjurs- vetenskap, SLU