Bengt Gunnar Jonsson

  • professor vid inst. för vilt, fisk och miljö, SLU