Jonas Victorsson

  • fil.dr. i zooekologi, samordnare för grön infrastruktur, Länsstyrelsen Kalmar län