TEMA: SPECIALNUMMER: NY ANTOLOGI OM BIOLOGISK MÅNGFALD- Vi är väldigt glada att kunna bjuda in till en riktig Mångfaldskonferens igen, till en dag med intressanta och viktiga möten och samtal. Det säger Håkan Tunón, årets konferensgeneral. Och det blir alltså i år en konferens på plats på Ultuna i Uppsala. Temat för konferensen utgår också den från den nya antologin, och tar det ett steg längre:
Håkan Tunón

Foto: Annika Borg

– Antologin innehåller visserligen otroligt många möjliga teman, säger Håkan Tunón, men vi har valt ut fyra bidrag som ger en varierad bild av biologisk mångfald och de utmaningar som vi står inför. För att bidra med något mer än bara resuméer av bokkapitlen så har vi valt att ha ett upplägg med diskutanter som efter föreläsningen särskilt ska bidra till att i ett samtal med föreläsaren belysa någon viss aspekt av temat. Sedan vill vi naturligtvis också ha ett aktivt audito­rium med frågor och reflektioner. På så sätt hoppas vi kunna proble­matisera frågeställningen och fördjupa insikten jämfört med om man bara hade läst det bakomliggande kapitlet. Vi hoppas på att skapa en mer interaktiv konferens än alla dessa zoom-konferenser som har varit under det senaste året. Ska om inte annat bli kul att kunna snacka med folk på kafferasterna!

Mer information och anmälan: www.slu.se/mk21