TEMA: OÖNSKAD BIOLOGISK MÅNGFALDÅr 1999 kom den första skriften i CBM:s skriftserie, Livskraftiga rovdjursstammar. Det var en seminarierapport från ett kunskapsmöte som CBM ordnade i syfte att ta fram en opartisk och opolitisk, vetenskaplig bedömning av vilka genetiska krav de stora rovdjuren har vad gäller populationsstorlek...

Resultatet blev en ganska blygsam antologi på 140 sidor av ett tjugotal författare med förslag på väsentligt större rovdjursstammar än som sedan blev de politiska målen. Därmed inleddes CBM:s publiceringsverksamhet, en verksamhet som har lett till hundra publikationer i skriftserien på mindre än tjugo år. Man ska inte glömma att det dessutom i CBM:s regi har publicerats ytterligare något fyrtiotal skrifter och böcker.

En mångfald av ämnen – en mångfald av aktörer

De följande decennierna har en strid ström av publikationer kommit och de har berört en

Sly - en outnyttjad energiresurs Den hundrade skriften.

mängd olika ämnen och aspekter på biologisk mångfald. Det har varit utredningar, forskningsrapporter, tekniska rapporter, mastersuppsatser, populärvetenskap, symposie- och konferensrapporter o.s.v. Skrifter som handlar om biologisk mångfald och människans koppling till den. De har oftast varit kopplade till något av CBM:s projekt eller program, såsom Naturvårdskedjan, POM (Programmet för odlad mångfald), Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till biologisk mångfald), Include, Triekol (Transport Infrastruktur Ekologi).

Publikationerna i CBM:s skriftserie har varit allt från något tiotal sidor till ett tvåbandsverk om över elva hundra sidor. Det har producerats i samarbete med många olika aktörer, såsom Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Svenska IALE (International Association for Landscape Ecology), Sametinget och olika aktörer inom universitetsvärlden. Publiceringen kan ses som insatser inom forskning, samverkan och kommunikation och ofta vad gäller flera av områdena.

Still going strong…

Många av publikationerna finns på hemsidan som PDF:er eller kan beställas från CBM – och dessutom i många fall utan kostnad. CBM har tagit den tredje uppgiften på allvar under de första decennierna och det ser inte ut som om hundra var en gräns att stanna vid – för det finns fler skrifter i pipeline och det handlar fortfarande om en mångfald av aspekter på den biologiska mångfalden. Kanske att nästa publikation i skriftserien kommer att göra en och annan läsare häpen…