Långa (Molva molva)
Foto: A. Rådén
TEMA: KONFLIKTER I NATURVÅRDENFlera kommersiellt fiskade torskfiskar blev rödlistade i den nya rödlistan. En av dem är långa Molva molva.

Det finns inga bra provfiskedata, men landningsstatistik visar på att populationsminskningen sedan början av 80-talet, har varit 50% och 70% sedan 50-talet. Möjligheten för invandring från Nordjöns bestånd gör dock att rödlistekategorin nedgraderas till Sårbar (VU) (därav ringen efter kategorin). Även torsk (EN), kolja (NT) och lyrtorsk (EN) är drabbade av utfiskning av lokala bestånd.

Långan har en lång generationstid (7–10 år) och vid en ålder av 25 år kan en långa väga 45 kg och vara två meter. Kännetecken är den svarta fläcken längst bak på främre ryggfenan och att skäggtömmen är längre än ögats diameter.

Vill man förbättra situationen för denna art och andra krävs en förvaltning som förankras internationellt. För detta behövs studier om artens lekplatser, migrationsmönster och allmän ekologi. Denna kunskap saknas till stor del idag.