TEMA: GAMLA OCH NYA IDÉER

I det här numret spanar vi efter trender i naturvården. Inte för att komma dragandes med någon historielektion för allmänbildningens skull. Tanken har istället varit att titta på några metoder och idéer i naturvården som betraktas som alternativa och som hotar etablerade sanningar. Det finns gott om idéer som vuxit sig starka och med tiden utvecklats till allmänna vedertagna uppfattningar. Men de bakomliggande skälen till denna utveckling är inte alltid sakliga.

Det här med skepticism är svårt. Skeptiker blir stämplade som jobbiga frågvisa människor som vägrar nöja sig med givna svar. Men jag tror att skepsis i grunden är bra. Om man frågar tills det inte längre finns några svar är man framme vid forskningsfronten, och då får man börja forska själv. Någonstans där uppstår de nya idéerna som utmanar gamla sanningar. Och det kan vara lite läskigt.

En trend kan kanske översättas med grupptryck egentligen. Här skiljer sig naturvården inte från andra områden, alla vill vara lika ”rätt” oavsett i vilken bransch de befinner sig. Men de som vill vara rätt och ligga i tiden inom naturvården spelar med hela vårt gemensamma biologiska kapital i potten. Frågan är när en trend är bra och när den är mindre bra. Tröghet i systemen medför en inbyggd försiktighet, som även finns implementerad i nationella rättsregler, men kan också innebära att tiden rinner ifrån oss om vi med en okonventionell åtgärd vill rädda akut hotad biologisk mångfald. Under redaktionsmötet, där Carl-Gustaf Thulin gjorde en stor insats, flög tankar genom rummet om artificiella ekosystem, innovativa förvaltningsmodeller, open-sourcegenetik, naturvård på distans, galen ingenjörskonst, en djupdykning i de fiffiga exemplen från LONA-databasens tusentals projekt, privata naturvårdsinitiativ och andra idéer som reflexmässigt kan uppfattas som obekväma eller kontroversiella. Och, tro mig, vi hade bra skribenter till alla uppslag.

Men nu får du hålla till godo med det som kom med. Jag hoppas att det kan inspirera till att på ett konstruktivt sätt ifrågasätta dagens naturvårdssanningar och en gemensam strävan efter den bästa naturvården för alla.