TEMA: SKOGENS VÄRDEN

Något försenad ringde kungen i klockan och invigde Kosterhavets nationalpark inför en samling journalister, ministrar, influgna högnivåtjänstemän och inte minst lokalinvånare från Koster. Det är tre år sedan, och händelsen markerade 100-årsjubileet av Sveriges första nationalpark. Av samma skäl formades nätverket Naturens år, där CBM och ett 20-tal andra organisationer ingick med Naturvårdsverket i spetsen. Nätverket skulle samarbeta kring informationsspridning om nationalparksfirandet, och genom en serie träffar blev vi med tiden goda samarbetskamrater.

Det är på den vägen det här numret av Biodiverse blev till. När nationalparksåret var till ända såg sig nätverket villrådigt om efter något nytt att samarbeta kring. Samtidigt utlyste FN Biologiska mångfaldens år, som blev en naturlig samlingspunkt 2010, och i år fortsätter vi med FN:s internationella skogsår.

Överallt i världen sätter man i år ljus på skogens betydelse för oss människor. Vi vill göra det bland annat med det här numret av Biodiverse, där några av medlemmarna i nätverket Naturens år ger sin syn på skogen och dess värden. Det är ingen heltäckande bild och en del kanske får stå oemotsagt. En sak är dock alla överens om: skogen är fantastiskt värdefull. Att den dessutom väcker engagemang är alldeles uppenbart. Skogarna står för kanske flest ekosystemtjänster av alla naturtyper och har betydelse för rekreation och friluftsliv, ekonomi, kulturhistoria, landsbygdsutveckling, konst, musik, avstressning, jakt, klimat, vattenkvalitet, energi och en rad andra kvaliteter som vi knappast vill vara utan. Frågan är som alltid när det gäller en areell resurs hur intressena ska vägas mot varandra. Det samtalet är högst levande.

Läs mer på:
www.skogsaret.se
www.un.org/en/events/iyof2011/