”Educational feeding” är ett begrepp i djurparksvärlden. När djurskötarna matar djuren berättar de samtidigt om dem och svarar på allmänhetens frågor.
Foto: Rolf Nyström/Skansen
TEMA: KUNSKAPSSPRIDNINGOrdet ”djurpark” har i mångas öron en negativ klang. Men parkerna är numera en del av naturvården och de spelar en stor roll för kunskapsspridning om djur och natur.

– Det har vuxit fram en klart positivare attityd mot djurparkerna under de senaste två, tre åren, säger Hans-Ove Larsson, zoolog på Skansen. Allmänheten, myndigheterna och olika naturvårdsorganisationer börjar inse att djurparker gör mycket mer än visar upp djur.

Omvända djurfångare

Under första hälften av 1900-talet började kritiken växa mot världens djurparker. Allt fler insåg att djuren mådde dåligt och att djurarter höll på att dö ut. Intresset för bevarandearbete växte. Djurfångare som urskiljningslöst hade fångat vilda djur för att sälja till djurparkerna började istället arbeta med bevarande. Numera köper de seriösa djurparkerna inte vilda djur om det inte är nödvändigt.

Internationellt samarbete

Artbevarande, utbildning, forskning och rekreation är de moderna djurparkernas huvuduppgifter. Samordning sker i världsorganisationen IUDZG, The World Zoo Organization med dess regionala och lokala underorganisationer (bl a EAZA; European Association of Zoos and Aquaria). En speciell underorganisation (International Zoo Educators) arbetar med utbildningsfrågor inom djurparker.

Regler för svenska djurparker

Hans-Ove Larsson är ordförande i Svenska Djurparksföreningen (SDF) som bildades för åtta år sedan.

– Föreningens syfte är att stödja bevarandet av arter och att aktivt öka medvetandet hos allmänheten kring dessa frågor, berättar Hans-Ove Lars-son. Nitton av de ca 30 större svenska djurparkerna är medlemmar. SDF spelar en viktig roll för djurparkernas kunskapsspridning.

– Vi har etiska regler för medlemmarna, säger Hans-Ove Larsson. Det minsta vi begär är att det finns skyltar med grundläggande information om djuren.

Ett förslag till nytt EU-direktiv ligger på Hans-Ove Larssons skrivbord. Enligt det ska utbildnings- och upplysningskraven på djurparkerna bli lagstadgat.

Zoo-skola för alla åldrar

Zoo-skola finns på Skansen, Kolmården och i Borås djurpark. Det är en organiserad skolverksamhet för barn från dagis till gymnasium. Skolan använder sig bl a av djurparksdjuren och olika utställningar för att förmedla kunskap om djur och deras livsmiljöer. Inriktningen är ofta etologi, evolution eller ekologi.

Universitetsstudenter och forskare bedriver också studier på djurparker. Hans-Ove Larsson handleder ett par stycken varje år, bl a i genetik och etologi.

Andra informationsinsatser som djurparker gör är brev- och telefonrådgivning, publicering av böcker och artiklar samt informationsutställningar. Intill det nya björnberget satsar Skansen en halv miljon kronor på en ny utställning.

Talad kunskap oslagbar

Om Hans-Ove Larsson fick önska, skulle han vilja ha större resurser till kunskapsspridning i form av mer personal.

– Det talade ordet är oslagbart, säger han. Tänk om vi hela tiden kunde ha folk på plats vid djuren! Djurparkerna har fyra miljoner besökare per år i Sverige, i världen ca en miljard. Det är en stor grupp människor som kan nås av kunskap om artbevarande och naturvård.