TEMA: KUNSKAPSSPRIDNING

Europas botanister har påbörjat en kraftsamling för att rädda Europas flora. Detta sker inom ramen för nätverket Planta Europa. Grunderna för detta arbete lades vid konferensen Planta Europa 95 i Hyères i Frankrike. Där enades man om en strategi för bevarandet av de vilda växterna i Europa.

Det viktigaste syftet för Planta Europa är att utveckla ett effektivt nätverk som ett redskap i arbetet med att bevara den vilda floran i Europa. Detta innebär ökade informations-, utbildnings-, forsknings- och praktiska naturvårdsinsatser i varje europeiskt land.

Nästa konferens, Planta Europa 98, kommer att äga rum i Uppsala 9–14/6 1998 och arrangeras av ArtDatabanken tillsammans med Planta Europa. Samarbetsmetoder, strategier och gemensamma projekt ska diskuteras och beslutas om. Deltagare från Europas samtliga länder förväntas delta.

En del av arbetet under konferensen sker i olika workshops med följande temata:

  • Important plant areas
  • The importance of taxonomy for conservation
  • Conservation of lower plants
  • European policies and conservation of flora
  • Identifying threatened species
  • Forestry and its impact on flora
  • Agriculture and its impact on flora

Vi välkomnar upp till tre representanter för organisationer, institutioner och företag att delta vid konferensen, och övriga i mån av plats.
Anmäl omgående, senast 9 april, till:
SLU Konferensservice, Box 7059,
750 07 Uppsala, fax 018-67 35 30, epost:
Conference@cf.slu.se eller se
information på Internet: http://www. slu.se/conference/plantaeuropa/